TOEGANG: Anibrandfees 27 en 28 Feb 2015

 

Toegangskaartjies:

Toegangskaartjies kan by die feeshekke gekoop word

Kaartjies sal van 21 Januarie 2015 beskikbaar wees by Die Brandwag Hoërskool, Daniels Service Station, Mosel, Despatch Total en Westway Café, Newton Park

VIP kaartjies slegs by Die Brandwag Hoërskool.


Feeskroeg toegang:

Let asseblief daarop dat GEEN SKOLIER of persoon onder 18 in die Feeskroeg toegelaat sal word nie. D.w.s geen voorskoolse kinders; geen persone met skoliere bandjies nie en persone met volwasse bandjies mag gevra word om ID dokumente te toon.

 

Voertuie met ROLSTOELPERMITTE kan ry tot by die ingang in Parkrylaan. (Voor die Sportsentrum)

 
‘n Persoon in ‘n rolstoel is gratis, betaal nie toegangskaartjie nie.
 
Daar is ook spesiale toilette vir persone met rolstoele by die vermaakarena. Doen by die Infokantoor navrae indien daar onsekerheid is van waar hierdie toilette geleë is. Hierdie kantoor is net onder die groot pawiljoen.

Spesiale kuierplek langs verhoog

VIP / BBP Tent met kontantkroeg

Die VIP tent is links langs die verhoog (as jy na die verhoog toe kyk).

Daar is ‘n kontantkroeg binne die tent en onbespreekte stoele reg voor die verhoog.

Die area is omhein, so jy kan verseker wees van ‘n sitplek.

Kinders mag in hierdie area wees, maar ons sal verkies dat geen kinders binne die tent is nie.


Die Kunstenaars is NIE in hierdie area nie.

HARDLOOP
Vul asseblief die volgende vorm in om voort te gaan.

Naam en van:   
E-pos Adres: